Vilkår og betingelser

Venligst gennemgå vores salg-, forsendelse-, tilbagebetaling- og returnerings politik nedenstående, inden du køber varer på www.freewater.dk (“webstedet”) og relaterede hjemmesider.

Det er de vilkår og betingelser, der gælder for dit køb af produkter fra hjemmesiden. Du accepterer disse vilkår og betingelser ved gennemførelsen af dit køb. Du giver hermed Freewater (“vi”, “os” og “vores”) godkendelse til at hæve det den valgte betaling på den tilhørende betalingskonto, som du har angivet ved købet. Banken, der håndterer disse transaktioner, er kendt som eBay eller PayPal.

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN VOLDGIFTSAFTALE OG EN SLUTBRUGERAFTALE, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER. DET ANBEFALES, AT DU GENNEMGÅR DETTE DOKUMENT I SIN HELHED FØR BRUG AF VORES HJEMMESIDE ELLER KØBER I VORES SHOP.

A. Juridisk alderskrav. Du skal være fyldt mindst 18 år eller være myndig i din jurisdiktion bopæl (hvis denne er ældre) for at købe varer fra hjemmesiden. Ved ordreafgivelsen på hjemmesiden, erklærer du, at du er mindst 18 år gammel eller ælder. FreeWater forbeholder sig ret til at anmode enhver køber at give skriftlig dokumentation for alder i enhver form. På leveringstidspunktet kan der kræves yderligere billede dokumentation af en voksen udstedt af en offentlig myndighed, forudsat at han eller hun er mindst 18 år gammel.
B. Bestilling af produkter på vores hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice på +45 55 72 72 64 eller sende os en e-mail på info@freewater.dk. Vores kundeservice er åben mandag til fredag fra 08:00 – 16:00 Europæiske Standard Time, EST.
Alle ordrer afgivet via hjemmesiden er underlagt FreeWaters accept. Når din ordre er placeret, vil vi sende dig en bekræftelses på e-mail. Bekræftelsen udgør ikke vores accept af din ordre, men er blot bekræftelse på vores modtagelse af din ordre. FreeWater kan nægte at modtage eller kan annullere en ordre, uanset om ordren er blevet bekræftet uden at skulle begrunde herfor og uden ansvar over for dig eller nogen anden. Hvis dit betalingskort eller betalingsmetode allerede er blevet debiteret for en ordre, der senere annulleres af FreeWater, vil vi tilbagebetale hele beløbet. Hvis du ikke modtager bekræftelse på, at din ordre, skal du kontakte vores kundeservice på +45 55 72 72 64 eller sende os e-mail på info@freewater.dk. Din ordre er accepteret ved overførselse af beløbet samt ved din modtagelse af en bekræftelse forsendelse af din ordre. Modtagne ordrer vil blive sendt i henhold til vilkårene i vores forsendelses vilkår, som er sammenfattet heri.
Idet vi ønsker, at alle skal være i stand til at nyde vores produkter, kan vi efter eget skøn, undlade at acceptere en ordre eller begrænse eller annullere mængder købt pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Eksempler, hvor vi kan gøre brug af ovenstående omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:
Ordrer, der efter vores skøn, synes at blive afgivet med henblik på videresalg, forhandlere eller distributører. Ordrer, der vurderes at skulle leveres til en speditionsvirksomhed med henblik på videreforsendelse. Ordrer ikke kan behandles som følge af forkert eller ugyldig fakturering, leveringsadresse eller betalingsoplysninger. Vær sikker på at dobbelt tjekke dine oplysninger, når du afgiver en ordre. Vi kan ikke behandle bestillinger af flere grunde, herunder, men ikke begrænset til:
Forkert kredit- eller betalingskort oplysninger såsom kortnummer, udløbsdato og kortets sikkerhed kode;
Forkert betalingsmetode og faktureringsoplysninger (faktureringoplysninger skal være de samme som angivet på dit betalingskort); Utilstrækkelig eller forkert leveringsadresse, såsom adresse, by og postnummer. Ordrer, som v mistænker for at være falske. Vi forbeholder os ret til at annullere eller ikke at acceptere enhver ordre, som vi mistænker for at været afgivet som følge af svigagtig aktivitet. Vi forbeholder os ligeledes ret til at annullere eller ikke at acceptere efterfølgende ordrer fra kunder med en tidligere svigagtig ordrehistorik.
Ordrer foretaget med slettede kreditkort. Hvis din ordre er blevet behandlet og afsendt, kan du returnere din ordre i henhold til vores tilbagebetaling & returneringspolitik, som er sammenfattet i afsnit H nedenfor.
C. Voldgiftsaftale og slutbrugeraftale. Undtagen hvor det er forbudt ved lov, er du og FreeWater enige om, at enhver tvist mellem os (herunder tvister mod enhver agent, medarbejder, datterselskab, affiliate, eller anden person), der vedrører vores hjemmeside, tjenester, software funktionalitet, og / eller materialer ( “Tjenester og materialer”) offentliggjort af FreeWater på eller via hjemmesiden, enhver transaktion eller forholdet mellem os som følge af din brug af vores hjemmeside, kommunikation mellem os, eller køb, ordre, eller brug af vores produkter, vil udelukkende blive og endeligt afgøres ved bindende voldgift og beslutningen om voldgift kan håndhæves, og dommen indføres for en domstol med kompetence. Enhver sådan voldgift skal finde sted i amtet eller kommunen, hvor vi har forretnings adresse eller et andet sted, hvor vi indbyrdes aftaler. Vi er også enige om, at søge tvisten løst først telefonisk eller skriftligt. Du og FreeWater er enige om, at denne voldgiftsaftale er i henhold til Federal Arbitration Act ( “FAA”), og ikke underlagt nogen statslov om voldgift.
Du er bekendt med og har accepteret, at denne voldgiftsaftale indeholder gruppesøgsmål frigørelse. Du kan kun anlægge krav mod FreeWater, dennes agenter, ledere, aktionærer, medlemmer, medarbejdere, datterselskaber, afdelinger som en individuel person og ikke som en sagsøger eller gruppemedlem i enhver påstået gruppesøgsmål eller repræsentant sag. Hvis du ikke accepterer denne voldgiftsaftale og gruppesøgsmål afkald, skal du fortælle os det skriftligt, undlade at bruge vores produkt eller hjemmeside, og returnere varen til os senest 30 dage efter modtagelsen af din første ordre.
Vi forbeholder os ret til at ændre produktpriserne, eller tilføje, eller fjerne ethvert produkt fra hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Oplyste priser leveret til dig forud for enhver pris ændring skal honoreres. Se vores gældende priser og produktbeskrivelser på www.freewater.dk
D. Betalinger. Freewater.dk tilbyder flere betalingsmetoder ved køb af produkter. Herunder, men ikke begrænset til, kreditkort og betalingskort. Nogle betalingsmåder kan udelukkende være tilgængelige i visse lande.
FreeWater forbeholder sig ret til at anmode om yderligere bevis eller dokumentation for faktureringsoplysninger eller andre oplysninger i forbindelse med kredit- eller betalingskort, der benyttes til at købe varer fra hjemmesiden. I tilfælde af, at de ønskede beviser eller bevis ikke fremlægges, eller er utilstrækkelig, forbeholder vi os ret til at nægte at modtage ordren. Hvis du mener, at dit kredit-eller betalingskort kunne have været brugt på en svigagtig måde på vores hjemmeside, bedes du kontakte vores kundeservice på +45 5572 7264 eller info@freewater.dk.
Ved bestilling fra freewater.dk, bemyndiger du FreeWater til at hæve på dit betalingskort eller kreditkort i overensstemmelse hermed. Vær opmærksom på, at hævningen, der vises på dit kontoudtog vil referere til freewater.dk. Hvis du har spørgsmål om hævninger på dit kreditkort, bør du ringe til vores kundeservice på +45 5572 7264 eller sende en e-mail til info@freewater.dk.
E. Moms. Alle ordre pålægges moms i henhold til afsendelses land.
F. Rabatter og tilbud. Eventuelle rabatter eller nedsatte priser vil fremgå ved bestiling på købstidspunktet på hjemmesiden.
G. Leveringsvilkår. Alle ordrer sendes som alm. post, GLS eller UPS til den adresse, du angiver på ved købet. Vi sender indenfor 1-3 dage, efter vi har modtaget din bestilling. Ordrer afgivet i weekenden vil blive sendt den følgende hverdag. Pakker sendt til EU og USA er planlagt til at ankomme indenfor 3-5 dage. Bemærk, at forsendelser ikke bliver sendt ud på lørdage, søndage, eller eventuelle europæiske helligdage. Vi garanterer ikke ankomst datoer eller tidspunkter.
H. Tilbagebetaling & returnerings vilkår. Hvis du på et tidspunkt ikke er tilfreds med ordre, kan du ringe til vores kundeservice på +45 5572 7264 eller sende os e-mail på info@freewater.dk og anmode om en tilbagebetaling. Alle anmodninger om tilbagebetalinger vil blive håndteret individuelt af kundeservice, ubrugt produkt i ubrudt emballage skal sendes retur til os for købers regning indenfor 14 dage. Når sender os en e-mail, skal du oplyse dit fulde navn og adresse, samt oplyse hvilket produkt/produkter, du har bestilt. Yderligere tilbagebetalings vilkår er som følger:
Kunderne er begrænset til at modtage en enkelt tilbagebetaling pr. købt produkt. Gentagne tilbagebetalinger er ikke muligt, medmindre der skulle være tale om et defekt produkt. FreeWater forbeholder sig retten til at afvise en tilbagebetaling til enhver kunde, som gentagne gange anmoder om tilbagebetaling eller som efter FreeWaters vurdering, anmoder om tilbagebetaling i ond tro. For at kunne behandle din tilbagebetaling, skal du oplyse dit navn og leveringsadresse. Hvis du giver os utilstrækkelige eller ukorrekte oplysninger, vil din tilbagebetaling blive forsinket. Afhængigt af den udstedende bank, kan tilbagebetalingen til det anvendte kredit- eller betalingskort, tage op til tredive (30) dage. Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt en tilbagebetaling foretaget, bedes du ringe til vores kundeservice på +45 5572 7264 eller sende os en e-mail på info@freeter.dk.
Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle returnerede produkter, der bliver forlist eller stjålet, mens de er undervejs til os. Vi anbefaler, at alle produkter, der returneres sendes som en pakke med mulig Sporing for at sikre korrekt levering. Problemer med at benytte vores produkt, udgør ikke et grundlag for en tilbagebetaling.
I. Annullering af ubehandlede ordrer. Hvis du ønsker at annullere en fremtidig leverance skal du kontakte vores kundeservice +45 5572 7264 mandag til fredag fra 08:00 – 16:00 EST eller sende os en mail på info@freewater.dk og anmode om, at bestilte fremtidige forsendelser annulleres. Hvis du sender os en e-mail, skal du oplyse dit fulde navn og adresse, samt navnet på det produkt, du har bestilt. Din annullering forespørgsel, uanset om den telefonisk eller pr. e-mail, vil blive behandlet indenfor 3-5 arbejdsdage; du er ansvarlig for enhver betaling for A) allerede afsendte varer B) allerede leverede varer for tidspunktet for din henvendelse.
J. Faktureringsfejl. Hvis du mener at du er blevet fejlagtigt faktureret, bedes du straks kontakte vores kundeservice på +45 5572 7264 mandag til fredag fra 08:00 – 16:00 EST eller sende os en e-mail på info@freewater.dk.
K. Tilbageførsler. Såfremt vi anser tilbageførsler som potentielle tilfælde af svigagtig brug af vores tjenester og / eller tyveri af tjenester, forbeholder vi os ret til at indgive en klage til de relevante lokale myndigheder. Vær opmærksom på at al aktivitet og IP-adresse bliver overvåget, og at disse oplysninger kan anvendes i en civil og / eller strafferetlig sag(er) mod en klient, hvis der er tale om bedrageri eller tyveri af tjenester.
L. Ansvarsbegrænsning. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil freewater.dk og søsterselskaber ikke accepterer eller tager ansvaret for et produkt eller anvendelsen af produktet, herunder, uden begrænsning, ansvar for et produkt, der ikke er til rådighed, tabt fortjeneste eller anden tab. FreeWater eller dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, datterselskaber, associerede selskaber, ansatte eller agenter er ikke ansvarlig for nogen part for indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller straffende skader vedrørende et salg af produkt for ethvert krav fra tredjemand. Du accepterer, at for ethvert ansvar i forbindelse med køb af produkt, kan FreeWater og dets partnere ikke holdes ansvarlig eller er ansvarlige for eventuelle skader over den betalte produktpris. I nogle jurisdiktioner er ansvarsbegrænsninger ikke tilladt. I sådanne jurisdiktioner, kan de foregående ansvarsbegrænsninger ikke anvendelse.
M. Garantifraskrivelse. Freewater.dk og associerede selskaber giver ingen garanti af nogen art med hensyn til produkter solgt på hjemmesiden. Hvert produkt leveres ud fra et “som er” og “som tilgængelig” basis. Med hensyn til produkter, fraskriver freewater.dk og søsterselskaber sig udtrykkeligt alle garantier, herunder underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel, ikke-krænkelse, og dem, der opstår ved lov eller lovgivningen i øvrigt eller fra garanti i forbindelse med handel eller brugen. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse af underforståede garantier, hvorfor ovenstående ansvarsfraskrivelser muligvis ikke gælder for dig.
N. Yderligere vilkår og betingelser. Ud over disse ovenstående vilkår, betingelser og politikker, er dit køb på hjemmesiden underlagt hjemmesidens “Privatliv”.
O. Lovvalg. Dansk lov regulerer disse vilkår og betingelser, uden hensyntagen til andre lovvalgsregler. Disse vilkår og betingelser er gældende for FreeWater og FreeWaters. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser viser sig ikke at kunne håndhæves, vil dette begreb blive slettet, og alle øvrige vilkår vil forblive.
P. Fakturering & kundeservice. I er altid velkommen til at kontakte os:
Kundeservice: +45 5572 7264 8am – 4pm, Mandag til Fredag (EST, European Standard Time).

E-mail: info@freewater.dk. Når du sender os en e-mail, bedes du oplyse dit fulde navn, adresse og produktnavn på de købte produkter.

FreeWater ApS
Fabriksvej 48
DK-4700 Naestved
Denmark

© 2016 Freewater.dk. DEN SANDE DRIKKEDUNK™ er et registrerede varemærker tilhørende FreeWater ApS.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og få opdateringer om nyheder og konkurrencer